Autoškola poskytuje služby zajištují dosažení vydání řidičských oprávnění:
AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, D                  

                                                              

 

Autoškola zahájila činnost v roce 1990. Naši zkušení učitelé Vás připraví nejen na zkoušky, ale i na běžný život za volantem. Poznáte provoz v Hradci Králové, naučíte se, jak zvládat  nečekané situace a  dnešní hektický provoz. Stanete se dobrými řidiči, kteří nebudou nebezpečný sobě ani ostatním účastníkům silničního  provozu.                                                                              


 Zahájení nového kurzu  "B"

     5. 9. 2023 v 16.00

Pokud máte zájem, tak se dostavte. 

  Těšíme se na Vás


 Vážení řidiči nejbližší termín

školení řidičů: 

dne:  

v případě zájmu volejte na 606619554 Adresa autoškoly je:

Dvůr Králové nad Labem
Dobrovského 942
(u malého kostelíčka) 

Související stránky

Dokumenty ke stažení     


Postup po stažení žádostí:

 1. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište
 2. Do žádosti nezapomeňte uvést všechny požadované informace, včetně požadované skupiny řidičského oprávnění a čísla mobilního telefonu žadatele
 3. S lékařským posudkem navštivte svého obvodního lékaře a požádejte ho o potvrzení zdravotní způsobilosti
 4. V případě, že je žadateli méně jak 18 let musí být na žádosti souhlas rodičů
 5. Po řádném vyplnění všech částí žádosti ji předejte na adrese Dobrovského 942 Dvůr Králové nad Labem

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

§ 81 zákona 361 z roku 2000

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin.

 • Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1.
 • Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
 • Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení
  a)   motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
  b)   traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
  c)   jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla
 • Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel uvedených v odstavci 4, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
 • Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 8 a 9, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).
 • Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 6 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Pověřený pracovník Telefon E-mail
Pavlína Derdová 606 619 554 derda.as@seznam.cz
Pavel Derda - majitel firmy 602 101 260 lestav.dk@wo.cz

Lestav spol. s r.o. -  akreditované školící středisko, autoškola Derda Pavel     Derdová Pavlína

NOVINKY