Autoškola poskytuje služby zajištují dosažení vydání řidičských oprávnění:
AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, D                  

                                                              

Autoškola zahájila činnost v roce 1990. Naši zkušení učitelé Vás připraví nejen na zkoušky, ale i na běžný život za volantem. Poznáte provoz v Hradci Králové, naučíte se, jak zvládat  nečekané situace a  dnešní hektický provoz. Stanete se dobrými řidiči, kteří nebudou nebezpečný sobě ani ostatním účastníkům silničního  provozu.                                                                              


Zahájení nového kurzu "B"

je 8. 3. 2021  od 15.30 hod.


  Těšíme se na Vás


 Vážení řidiči nejbližší termín

školení řidičů: 

dne:  

v případě zájmu volejte na 606619554 do 7. 1. 2021. účast je omezena na max. 9 lidí

Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví a pohody.

 

 
Adresa autoškoly je:

Dvůr Králové nad Labem
Dobrovského 942
(u malého kostelíčka) 

Související stránky

Dokumenty ke stažení     


Postup po stažení žádostí:

 1. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište
 2. Do žádosti nezapomeňte uvést všechny požadované informace, včetně požadované skupiny řidičského oprávnění a čísla mobilního telefonu žadatele
 3. S lékařským posudkem navštivte svého obvodního lékaře a požádejte ho o potvrzení zdravotní způsobilosti
 4. V případě, že je žadateli méně jak 18 let musí být na žádosti souhlas rodičů
 5. Po řádném vyplnění všech částí žádosti ji předejte na adrese Autoškoly LESTAV spol. s r.o.

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

§ 81 zákona 361 z roku 2000

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin.

 • Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1.
 • Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
 • Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení
  a)   motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
  b)   traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
  c)   jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla
 • Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel uvedených v odstavci 4, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
 • Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 8 a 9, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).
 • Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 6 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Pověřený pracovník Telefon E-mail
Pavlína Derdová 606 619 554 derda.as@seznam.cz
Pavel Derda - majitel firmy 602 101 260

Lestav spol. s r.o. - stavební firma provádí stavební práce, stavby rodinných domů a rekonstrukce staveb. Realizuje tesařské, klempířské, pokrývačské práce, střechy na klíč , zateplené fasády, výměny oken. Provozuje autoškolu , je akreditovaným školícím střediskem, školí řidiče. Provádí letecké práce v zemědělství.
Její působnost je po celé České republice, především  však v Královéhradeckém kraji. Naši zákazníci jsou z Hradce Králové, Dvora Králové, Jičína, Trutnova, Náchoda, Broumova Jaroměře a dalších měst.

NOVINKY