Autoškola - výcvik pro motocykly

Motorka – to je životní styl, nebo jen praktické přibližovadlo. Nezáleží na tom, co to bude pro Vás, pomůžeme Vám splnit si sen a naučíme Vás nejen motocykl řídit.

Pokud ještě nemáte rozmyšlené, jaká skupina oprávnění by pro Vás byla vhodná, připravili jsme pro Vás podrobnější popis všech skupin, které u nás můžete získat. Stačí jen kliknout na vybranou skupinu a zobrazí se detaily.

Do skupiny AM jsou zařazena:

 • motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 15 let.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny A1 jsou zařazeny:

 • lehké motocykly s či bez postranního vozíku o výkonu do 11 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm
 • tříkolová vozidla o výkonu do 15 kW
 • čtyřkolová vozidla o výkonu do 15 kW se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm
 
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 16 let.
 
(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)
 
Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
 
 

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny A2 jsou zařazeny:

 • motocykly s či bez postranního vozíku o výkonu motoru do 35 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti do 0,2 kW/kg, jež nebyly upraveny z motocyklu, který disponoval více než dvojnásobným výkonem

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a A1

Jak probíhá výuka?

Rozsah výuky se liší podle toho, jestli vůbec případně jak dlouho jste držitel nebo držitelka oprávnění skupiny A1. Minimální zákonem předepsaný rozsah plného výcviku je sestaven z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • Pokud nejste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A1, výuka teorie se bude skládat z:
  • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • Pokud jste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A1 déle než 2 roky, přizpůsobíme praxi vašim zkušenostem tak, abyste zvládl nebo zvládla závěrečnou doplňovací zkoušku.
  • Pokud jste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky, praktická výuka se bude skládat z:
   • 7 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
   • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
   • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
  • Pokud nejste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A1, praktická výuka se bude skládat z:
   • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
   • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
   • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny A jsou zařazeny:

 • motocykly s či bez postranního vozíku

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 24 let, nebo věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM, A1, A2 a dále také vozidla spadající do kategorie B1, ovšem jen do hmotnosti 400 kg v nenaloženém stavu.

 

Jak probíhá výuka?

Rozsah výuky se liší podle toho, jestli vůbec případně jak dlouho jste držitel nebo držitelka oprávnění skupiny A2, nebo A1.

Minimální zákonem předepsaný rozsah plného výcviku je sestaven z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • Pokud nejste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1, výuka teorie se bude skládat z
  • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • Pokud jste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A2 déle než 2 roky, přizpůsobíme praxi vašim zkušenostem tak, abyste zvládl nebo zvládla závěrečnou doplňovací zkoušku.
  • Pokud jste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky, nebo jste držitel nebo držitelka řidičského oprávnění skupiny A1, praktická výuka se bude skládat z:
   • 7 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
   • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
   • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
  • Pokud nejste držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1, praktická výuka se bude skládat z:
   • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
   • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
   • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

 Než se přihlásíte

Jakmile se rozhodnete přihlásit se k výcviku, bude dobré ověřit několik podmínek:
 • požadovaného věku musíte dosáhnout před konáním závěrečné zkoušky
 • pokud je Vám méně než 18 let, budeme potřebovat písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je Vám méně než 15 let, musí být souhlas zákonného zástupce
 • potřebujeme doložit zdravotní způsobilost – to Vám na formulář, který je možné stáhnout zde, potvrdí Váš praktický lékař

Splňujete výše uvedené podmínky?

Pak je možné vyplnit a odeslat přihlášku online. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na datu začátku výcviku, předání potvrzení o zdravotní způsobilosti a úhradě školného. Ceník je uveden níže.
Máte otázky?Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nám, nebo nám napište, rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky.
Abyste získali řidičský průkaz s požadovaným oprávněním, budete po dokončení výcviku absolvovat závěrečnou zkoušku. Ta má dvě části - teoretickou a praktickou.
 • Teoretická část má formu písemného testu z teorie předpisů o provozu, ovládání a údržbě vozidel, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy. Nebojte, vše potřebné se v našem kurzu naučíte. Teoretickou část je nutné úspěšně složit, abyste mohli pokračovat v praktické části zkoušky. Pro úspěšné složení teoretické zkoušky je nutné získat alespoň 43 z celkových 50 možných bodů.
 • Praktická část zkoušky je rozdělena na 2 části a probíhá tak, že na zkušební ploše prokážete znalost přípravy a kontroly motocyklu před jízdou a zvláštních jízdních úkonů (např. slalom mezi kužely a pod.).  Druhá část je jízda v běžném provozu, kdy sám nebo sama pojedete na motocyklu a zkušební komisař s učitelem autoškoly za Vámi jedou v doprovodném vozidle a dávají Vám pokyny, kam máte jet.
Termín závěrečné zkoušky následuje zpravidla hned po dokončení výcviku. U motocyklů ale záleží také na povětrnostních podmínkách. Vše potřebné pro přihlášení k závěrečné zkoušce zařídíme my. Závěrečnou zkoušku pořádá obec s rozšířenou působností a správní poplatek se hradí přímo při konání zkoušky městu. Správní poplatek je aktuálně 700 Kč. Pokud u závěrečné zkoušky neuspějete, je samozřejmě možné zkoušku opakovat. V takovém případě bychom s Vámi probrali důvody neúspěchu a společně bychom pracovali na jejich odstranění. Jakmile budete připraveni zkoušku opakovat, opět Vás přihlásíme. Opakujete pouze tu část zkoušky, ve které jste neuspěli. Opakovat je možné maximálně 2x, pokud tedy ani napotřetí neuspějete, je nutné opakovat výcvik, u kterého jste selhali. Opakovat je možné nejdříve po 5 pracovních dnech, nejpozději je ale nutné zkoušku složit do 1 roku od konání první neúspěšné zkoušky. Za opakování zkoušky si obec účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč při opakování teoretické části, resp. 400 Kč při opakování praktické části zkoušky.

Ceník

Uvedené ceny zahrnují kompletní výcvik (teorii i praxi) minimálně v zákonen předepsaném rozsahu a náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Platbu je možné provést hotově, nebo převodem na účet.

Přihláška