Autoškola - výcvik pro přívěs za automobily

Potřebujete za osobním automobilem nebo dodávkou tahat přívěs? Pokud je hmotnost přívěsu do 750 kg, nepotřebujete k tomu žádné zvláštní oprávnění. Pokud je však přívěs těžší, je k tomu nutné oprávnění. Na výběr jsou dvě. Rádi Vás naučíme řídit automobil s přívěsem. Někomu se to může zdát obtížné, ale ukážeme Vám, že se toho bát nemusíte.

Pokud ještě nemáte rozmyšlené, jaká skupina oprávnění by pro Vás byla vhodná, připravili jsme pro Vás podrobnější popis obou skupin, které u nás můžete získat. Stačí jen kliknout na vybranou skupinu a zobrazí se detaily.

Do skupiny B96 jsou zařazena:

 • motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, tedy obecně osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3500 kg a maximálně osmi místy k sezení kromě místa pro řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
  • nepřevyšující 750 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4250 kg 
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.
 
(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)
 
Jedná se o rozšíření řidičského oprávnění skupiny B - musíte být tedy vlastníky tohoto řidičského oprávnění. Oprávnění skupiny B96 je také možné získat společně s oprávněním skupiny B - v takovém případě nás kontaktujte a dohodli bychom podrobnosti.

Jak probíhá výuka?

Na toto rozšíření není nutné absolvovat výcvik a ani není nutné skládat závěrečnou zkoušku v plném rozsahu. Skládá se pouze doplňovací zkouška z jízdy. Abychom ale zajistili kvalitní výuku a připravili Vás na zkoušku, zajistíme Vám výcvik sestavený z praktické části v tomto rozsahu 2 hodin. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Praxe
  • 2 vyučovací hodiny: výcvik v řízení vozidla

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny BE jsou zařazena:

 • motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, tedy obecně osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3500 kg a maximálně osmi místy k sezení kromě místa pro řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
  • nepřevyšující 750 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 7500 kg 
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.
 
(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)
 
Jedná se o rozšíření řidičského oprávnění skupiny B - musíte být tedy vlastníky tohoto řidičského oprávnění. Oprávnění skupiny BE je také možné získat společně s oprávněním skupiny B - v takovém případě nás kontaktujte a dohodli bychom podrobnosti.

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 11 hodin teorie a 24 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 1 vyučovací hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 8 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
  • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

 Než se přihlásíte

Jakmile se rozhodnete přihlásit se k výcviku, bude dobré ověřit několik podmínek:
 • požadovaného věku musíte dosáhnout před konáním závěrečné zkoušky
 • pokud je Vám méně než 18 let, budeme potřebovat písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je Vám méně než 15 let, musí být souhlas zákonného zástupce
 • potřebujeme doložit zdravotní způsobilost – to Vám na formulář, který je možné stáhnout zde, potvrdí Váš praktický lékař

Splňujete výše uvedené podmínky?

Pak je možné vyplnit a odeslat přihlášku online. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na datu začátku výcviku, předání potvrzení o zdravotní způsobilosti a úhradě školného. Ceník je uveden níže.
Máte otázky?Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nám, nebo nám napište, rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky.
Abyste získali řidičský průkaz s požadovaným oprávněním, budete po dokončení výcviku absolvovat závěrečnou zkoušku. Ta má dvě části - teoretickou a praktickou.
 • Teoretická část má formu písemného testu z teorie předpisů o provozu, ovládání a údržbě vozidel, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy. Nebojte, vše potřebné se v našem kurzu naučíte. Teoretickou část je nutné úspěšně složit, abyste mohli pokračovat v praktické části zkoušky. Pro úspěšné složení teoretické zkoušky je nutné získat alespoň 43 z celkových 50 možných bodů.
 • Praktická část zkoušky probíhá tak, že prokážete znalost přípravy a kontroly vozidla před jízdou a pojedete v běžném provozu. Zkušební komisař s učitelem autoškoly jedou s Vámi  a dávají Vám pokyny, kam máte jet.
Termín závěrečné zkoušky následuje zpravidla hned po dokončení výcviku. U motocyklů ale záleží také na povětrnostních podmínkách. Vše potřebné pro přihlášení k závěrečné zkoušce zařídíme my. Závěrečnou zkoušku pořádá obec s rozšířenou působností a správní poplatek se hradí přímo při konání zkoušky městu. Správní poplatek je aktuálně 700 Kč. Pokud u závěrečné zkoušky neuspějete, je samozřejmě možné zkoušku opakovat. V takovém případě bychom s Vámi probrali důvody neúspěchu a společně bychom pracovali na jejich odstranění. Jakmile budete připraveni zkoušku opakovat, opět Vás přihlásíme. Opakujete pouze tu část zkoušky, ve které jste neuspěli. Opakovat je možné maximálně 2x, pokud tedy ani napotřetí neuspějete, je nutné opakovat výcvik, u kterého jste selhali. Opakovat je možné nejdříve po 5 pracovních dnech, nejpozději je ale nutné zkoušku složit do 1 roku od konání první neúspěšné zkoušky. Za opakování zkoušky si obec účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč při opakování teoretické části, resp. 400 Kč při opakování praktické části zkoušky. Pokud si rozšiřujete řidičské oprávnění na skupinu B96, nevykonáváte závěrečnou zkoušku, ale pouze doplňovací zkoušku kde prokážete praktickou zkušenost s řízením přívěsného vozíku.

Ceník

Uvedené ceny zahrnují kompletní výcvik (teorii i praxi) minimálně v zákonen předepsaném rozsahu a náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Platbu je možné provést hotově, nebo převodem na účet.

Přihláška