Vrácení řidičského průkazu

Byl Vám odebrán řidičský průkaz kvůli trestu zákazu činnosti, dosažení 12 bodů nebo kvůli zdravotním důvodům? Rádi Vám pomůžeme získat Vaše oprávnění zpět, a to co nejdříve a za vhodných podmínek. Dále Vám vysvětlíme, kdy a za jakých podmínek je nutné absolvovat přezkoušení v autoškole. Postaráme se o celý proces, abyste s tím měli co nejméně starostí.

Kliknete-li na důvody odebrání uvedené níže, zobrazí se podrobnější popis co a jak dělat. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky, nebo si domluvit osobní konzultaci v naší kanceláři.

Jestliže Vám byl uložen trest zákazu řízení, resp. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a uplynul více než jeden rok ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, musíte pro obnovení řidičského oprávnění kromě prokázání zdravotní a psychické způsobilosti prokázat také odbornou způsobilost. Co tedy musíte prokázat?

 • zdravotní způsobilost prostřednictvím formuláře k doložení zdravotní způsobilosti, která nesmí být starší 2 měsíců
 • psychickou způsobilost vyšetřením u akreditovaného dopravního psychologa
 • odbornou způsobilost prokážete přezkoušením z odborné způsobilosti - s tím Vám pomůžeme

Co je k tomu u nás potřeba?

 • výpis z karty řidiče
 • příslušné rozhodnutí nebo usnesení s vyznačenou právní mocí v případě prominutí zbytku trestu
 • přihlášku do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Přezkoušení a cvičné jízdy můžete absolvovat teprve až po skončení zákazu řízení. Pokud Vám byl zbytek zákazu prominut po polovině trestu, můžete začít až po nabytí příslušného rozhodnutí právní moci. V opačném případě byste se mohli dopustit protiprávního jednání.

Přezkoušení se podobá závěrečné zkoušce v autoškole. Skládá se z:

 • testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, CE, D, DE)
 • praktické jízdy (na všech vozidlech pro jejichž skupinu oprávnění žádáte)

Cvičné jízdy zákon nepředepisuje, stačily by jízdy při samotném přezkoušení. Ale vzhledem k náročnosti přezkoušení a k času, kdy jste neřídili, doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu s každým vozidlem, pro jejichž skupinu oprávnění žádáte. Můžeme Vás tak upozornit na případné problémy, které by u zkoušky mohly nastat.

Pokud v některé části přezkoušení neuspějete, je možné opakovat pouze tuto část přezkoušení. Opakovat ale můžete pouze dvakrát a pokud ani při druhém opakování neuspějete, bude nutné absolvovat nový výcvik.

Zkoušku můžete opakovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat nový výcvik v plném rozsahu.

Jestliže Vám bylo odebráno řidičské oprávnění po dosažení 12 trestných bodů,  musíte pro obnovení řidičského oprávnění  absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Co je k tomu u nás potřeba?

 • výpis z karty řidiče
 • přihlášku do autoškoly
 • zdravotní posudek, který nesmí být starší než 1 měsíc

Přezkoušení a cvičné jízdy můžete absolvovat teprve v takovém termínu, aby přezkoušení proběhlo minimálně po 12 měsících od odebrání řidičského oprávnění. Toto datum je uvedeno v kartě řidiče, jako datum ukončení.

Přezkoušení se podobá závěrečné zkoušce v autoškole. Skládá se z:

 • testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, CE, D, DE)
 • praktické jízdy (na všech vozidlech pro jejichž skupinu oprávnění žádáte)

Cvičné jízdy zákon nepředepisuje, stačily by jízdy při samotném přezkoušení. Ale vzhledem k náročnosti přezkoušení a k času, kdy jste neřídili, doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu s každým vozidlem, pro jejichž skupinu oprávnění žádáte. Můžeme Vás tak upozornit na případné problémy, které by u zkoušky mohly nastat.

Pokud v některé části přezkoušení neuspějete, je možné opakovat pouze tuto část přezkoušení. Opakovat ale můžete pouze dvakrát a pokud ani při druhém opakování neuspějete, bude nutné absolvovat nový výcvik.

Zkoušku můžete opakovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat nový výcvik v plném rozsahu.

Jestliže Vám bylo odebráno řidičské oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti, musíte pro obnovení řidičského oprávnění  absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Co je k tomu u nás potřeba?

 • výpis z karty řidiče
 • přihlášku do autoškoly
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Přezkoušení a cvičné jízdy můžete absolvovat po prokázání zdravotní způsobilosti doložením lékařského posudku, nejdříve však po 3 letech od odebrání řidičského oprávnění.

Přezkoušení se podobá závěrečné zkoušce v autoškole. Skládá se z:

 • testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, CE, D, DE)
 • praktické jízdy (na všech vozidlech pro jejichž skupinu oprávnění žádáte)

Cvičné jízdy zákon nepředepisuje, stačily by jízdy při samotném přezkoušení. Ale vzhledem k náročnosti přezkoušení a k času, kdy jste neřídili, doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu s každým vozidlem, pro jejichž skupinu oprávnění žádáte. Můžeme Vás tak upozornit na případné problémy, které by u zkoušky mohly nastat.

Pokud v některé části přezkoušení neuspějete, je možné opakovat pouze tuto část přezkoušení. Opakovat ale můžete pouze dvakrát a pokud ani při druhém opakování neuspějete, bude nutné absolvovat nový výcvik.

Zkoušku můžete opakovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat nový výcvik v plném rozsahu.