Autoškola - výcvik pro nákladní automobily

Řídit náklaďák, to už není pro každého. Ale ať to potřebujete pro Vaši práci, nebo jako koníčka, pomůžeme Vám splnit si sen a naučíme Vás nákladní automobil nejen řídit.

Pokud ještě nemáte rozmyšlené, jaká skupina oprávnění by pro Vás byla vhodná, připravili jsme pro Vás podrobnější popis všech skupin, které u nás můžete získat. Stačí jen kliknout na vybranou skupinu a zobrazí se detaily.

Do skupiny C1 jsou zařazena:

 • motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg a nepřevyšující 7500 kg, s maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.

Musíte bít držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny B.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 11 hodin teorie a 25 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 3 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 3 vyučovací hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 17 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 4 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
  • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny C jsou zařazena:

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7500 kg a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

 • 21 let

Musíte bít držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny B.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie C1 a T.

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 11 hodin teorie a 26 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 3 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 3 vyučovací hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 18 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 4 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
  • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Do skupiny CE jsou zařazena:

 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C.

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

 • 21 let 

Musíte bít držitelem nebo držitelkou řidičského oprávnění skupiny C.

(ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb ve znění od 1.8.2022)

Řidičské oprávnění skupiny CE opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny BE nebo C1E.
Řidičské oprávnění skupiny CE ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny DE.

Jak probíhá výuka?

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku je sestaven z 6 hodin teorie a 12 hodin praxe. Teorii i praxi je možné dle dohody v případě potřeby přidat.

 • Teorie
  • 1 vyučovací hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyučovací hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení
 • Praxe
  • 8 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
  • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Poznámka: vyučovací hodina má 45 minut

Než se přihlásíte

Jakmile se rozhodnete přihlásit se k výcviku, bude dobré ověřit několik podmínek:
 • požadovaného věku musíte dosáhnout před konáním závěrečné zkoušky
 • pokud je Vám méně než 18 let, budeme potřebovat písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je Vám méně než 15 let, musí být souhlas zákonného zástupce
 • potřebujeme doložit zdravotní způsobilost – to Vám na formulář, který je možné stáhnout zde, potvrdí Váš praktický lékař

Splňujete výše uvedené podmínky?

Pak je možné vyplnit a odeslat přihlášku online. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na datu začátku výcviku, předání potvrzení o zdravotní způsobilosti a úhradě školného. Ceník je uveden níže.
Máte otázky?Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nám, nebo nám napište, rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky.
Abyste získali řidičský průkaz s požadovaným oprávněním, budete po dokončení výcviku absolvovat závěrečnou zkoušku. Ta má tři části - teoretickou, ústní a praktickou.
 • Teoretická část má formu písemného testu z teorie předpisů o provozu, ovládání a údržbě vozidel, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy. Nebojte, vše potřebné se v našem kurzu naučíte. Teoretickou část je nutné úspěšně složit, abyste mohli pokračovat v praktické části zkoušky. Pro úspěšné složení teoretické zkoušky je nutné získat alespoň 43 z celkových 50 možných bodů.
 • Ústní část ze znalostí ovládání a údržby vozidla
 • Praktická část zkoušky probíhá tak, že prokážete znalost přípravy a kontroly vozidla před jízdou a pojedete v běžném provozu. Zkušební komisař s učitelem autoškoly jedou s Vámi  a dávají Vám pokyny, kam máte jet.
Termín závěrečné zkoušky následuje zpravidla hned po dokončení výcviku. U motocyklů ale záleží také na povětrnostních podmínkách. Vše potřebné pro přihlášení k závěrečné zkoušce zařídíme my. Závěrečnou zkoušku pořádá obec s rozšířenou působností a správní poplatek se hradí přímo při konání zkoušky městu. Správní poplatek je aktuálně 700 Kč. Pokud u závěrečné zkoušky neuspějete, je samozřejmě možné zkoušku opakovat. V takovém případě bychom s Vámi probrali důvody neúspěchu a společně bychom pracovali na jejich odstranění. Jakmile budete připraveni zkoušku opakovat, opět Vás přihlásíme. Opakujete pouze tu část zkoušky, ve které jste neuspěli. Opakovat je možné maximálně 2x, pokud tedy ani napotřetí neuspějete, je nutné opakovat výcvik, u kterého jste selhali. Opakovat je možné nejdříve po 5 pracovních dnech, nejpozději je ale nutné zkoušku složit do 1 roku od konání první neúspěšné zkoušky. Za opakování zkoušky si obec účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč při opakování teoretické části, resp. 400 Kč při opakování praktické části zkoušky.

Ceník

Uvedené ceny zahrnují kompletní výcvik (teorii i praxi) minimálně v zákonen předepsaném rozsahu a náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Platbu je možné provést hotově, nebo převodem na účet.

Přihláška