Akreditované školicí středisko

Jsme akreditovaným školicím střediskem řidičů pro skupiny C, CE, D a DE pro profesní školení řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb. Provádíme profesní školení i školení referentů pro firmy i jednotlivce. Připravili jsme pro Vás podrobnější popis obou typů školení. Stačí jen kliknout na vybranou skupinu a zobrazí se detaily. V případě, že níže nenajdete aktuálně vyhlášený termín školení, prosíme, kontaktujte nás.
Naše akreditace (PDF)

Profesní školení řidičů je povinným školením řidičů nákladních automobilů a autobusů, které je vyžadováno zákonem. Profesní školení je také podmínkou pro získání či obnovení profesní způsobilosti.

Profesní školení řidičů můžeme rozdělit na 3 druhy:

 • Vstupní školení
  • je nezbytné pro získání tzv. profesní způsobilosti.
  • probíhá formou teoretické výuky i praktického výcviku jeho celkový rozsah je 140 nebo 280 hodin (podle skupiny oprávnění a podle věku žadatele)
  • školení se ukončuje zkouškou, po jejímž úspěšném složení si žadatel může nechat uvést profesní způsobilost do řidičského průkazu
 • Pravidelné školení
  • je podmínkou pro zachování profesní způsobilosti a prohlubuje znalosti získaných vstupním školení
  • následně je nutné absolvovat školení každý rok po dobu pěti let, vždy v rozsahu 7 hodin, celkem tedy 35 hodin teoretické výuky
 • Obnovovací školení
  • pro řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E vydaných před 10.9.2009 nebo skupin D,DE,D1,D1E vydaných před 10.9.2008
  • pro získání profesní způsobilosti stačí absolvovat zkrácený výcvik v rozsahu 35 hodin teoretické výuky

Školení řidičů referentských vozidel je povinným školením pro ty zaměstnance firem a institucí, kteří při výkonu své práce řídí motorová vozidla. Forma, obsah a rozsah školení je vždy dohodnut se zaměstnavatelem, přičemž školení by mělo proběhnout nejméně jednou ročně. Toto školení je možné provádět ve vhodných prostorách zaměstnavatele, nebo v prostorách naší autoškoly, podle dohody se zaměstnavatelem.

Všichni zaměstnanci, kteří v rámci své práce řídí motorové vozidlo, mají povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření svých znalostí. Tato povinnost platí i pro zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se jedná o soukromé nebo služební vozidlo, a pro ty, kteří řídí vozidlo v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce (č.262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a dalších předpisech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto školení by mělo doplňovat odborné předpoklady zaměstnanců pro výkon práce a soustavně se vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů.

Školení se především týká dopravních předpisů, jako je zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády č. 168/2002 Sb. o organizaci práce a pracovních postupech při provozování dopravy dopravními prostředky a další právní předpisy. Řidiči se také dozví důležité informace o správních řízeních, bodovém systému, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, správném postupu při dopravní nehodě nebo silniční kontrole a dalších souvisejících tématech.

Obsah a rozsah školení nejsou v zákoníku práce přesně stanoveny a záleží na zaměstnavateli, který je určí s ohledem na charakter práce zaměstnance. Zaměstnavatel musí zajistit provedení školení a ověření získaných znalostí a tato školení by měla probíhat minimálně jednou ročně. Dokumentace o provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelná.

Ceník